top of page

Holistisch Beweging Motivatie

"Holistische benadering van het leven, waarbij gekeken wordt naar de oorzaak om de effecten te begrijpen"

Holistisch is een bijvoeglijk naamwoord dat verwijst naar het concept van het beschouwen van het geheel in plaats van alleen de delen. Het omvat een allesomvattende benadering die rekening houdt met alle aspecten van een persoon, situatie of systeem, in plaats van zich te richten op individuele elementen geïsoleerd van elkaar.

Holistisch denken benadrukt de onderlinge verbondenheid van verschillende onderdelen en het belang van het begrijpen van hoe ze allemaal samenwerken om een groter geheel te creëren.

In de context van gezondheid en welzijn houden holistische praktijken rekening met het fysieke, mentaal, emotionele en spirituele welzijn van een persoon, evenals hun sociale en milieufactoren, om algehele gezondheid en welzijn te bevorderen. In andere gebieden, zoals het bedrijfsleven of onderwijs, kan een holistische benadering inhouden dat het hele systeem en al zijn componenten worden overwogen om de effectiviteit ervan te verbeteren en betere resultaten te behalen.

Beweging is een zelfstandig naamwoord dat verwijst naar de handeling of het proces van het veranderen van positie of locatie. Het kan ook verwijzen naar een specifieke campagne, initiatief of activiteit die tot doel heeft een specifieke verandering in de samenleving te bewerkstelligen.

In de context van de menselijke fysiologie verwijst beweging naar het vermogen van het lichaam om van positie, houding of vorm te veranderen en verschillende fysieke activiteiten uit te voeren, zoals lopen, rennen, springen of objecten tillen. Dit vereist coördinatie van spieren, botten en gewrichten, evenals het zenuw- en circulatiesysteem.

Motivatie is een zelfstandig naamwoord dat verwijst naar de drijvende kracht achter de gedachten, emoties en gedrag van een persoon. Het is het proces dat doelgericht gedrag initieert, begeleidt en onderhoudt en wordt beïnvloed door verschillende interne en externe factoren.

Motivatie kan intrinsiek zijn, wat betekent dat het van binnenuit de persoon komt, zoals een verlangen naar persoonlijke groei of een gevoel van vervulling. Het kan ook extrinsiek zijn, wat betekent dat het van externe factoren komt zoals beloningen, erkenning of sociale druk.

Er zijn verschillende motivatietheorieën die proberen uit te leggen waarom mensen zich op bepaalde manieren gedragen en wat hun gedrag stimuleert. Deze omvatten de hiërarchie van behoeften van Maslow, die suggereert dat mensen gemotiveerd worden door een reeks behoeften die in volgorde van prioriteit moeten worden vervuld, en de zelfdeterminatietheorie, die suggereert dat mensen gemotiveerd worden wanneer ze een gevoel van autonomie, competentie en verbondenheid voelen.

Motivatie speelt een cruciale rol in veel gebieden van het leven, waaronder onderwijs, werk, sport en persoonlijke relaties, omdat het mensen helpt doelen te stellen en te bereiken, obstakels te overwinnen en hun energie en enthousiasme voor taken op lange termijn te behouden.

Holistisch Beweging Motivatie gaat niet alleen over de motivatie voor fysieke beweging. Het gaat over de motivatie om beweging als geheel te maken, fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Beweging helpt ons fysiek energiek en mentaal gefocust te zijn, wat zich weer vertaalt in een betere emotionele verbinding, wat ons meer spiritueel in lijn brengt. Wanneer al deze aspecten met elkaar verbonden zijn, komen we dichter bij de heelheid van welzijn.

H. M. M. is gebaseerd en gestructureerd op mijn eigen persoonlijke ervaringen en kennis die ik onderweg heb opgedaan. Er zijn heel wat verschillende ervaringen geweest en ik heb een paar verschillende paden geprobeerd om me te helpen een beter leven te leiden. Ik wil deze kennis delen met de intentie om anderen te helpen hun leven te verbeteren, zodat ze meer gebalanceerd, stressvrij en vervuld kunnen leven.

Holistisch Beweging Motivatie het gaat over de levensstijlreis en niet over het doel.

"Alles is met elkaar verbonden, niets werkt op zichzelf''

bottom of page